Diskografie

2011 Žalmy III. - Pozvedám své oči ...

 1. Žalm 65 (Ztišením se sluší Tebe chválit)
 2. Před branou (instrumentálka)
 3. Žalm 19 (Nebesa vypravují o Boží slávě)
 4. Žalm 88 (Hospodine Bože, má spáso)
 5. Žalm 127 (Nestaví-li dům Hospodin)
 6. Žalm 17/104 (Chvalte Hospodina, všechny národy)
 7. Žalm 62 (Jen v Bohu se ztiší duše má)
 8. Žalm 22 (Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil)
 9. Žalm 47 (Lidé všech národů, tleskejte v dlaně)
 10. Žalm 90 (Panovníku, u Tebe jsme měli domov)
 11. Žalm 121 (Pozvedám své oči k horám)

Rok vydání: 2011

Ostatní alba: