Diskografie

1993 Žalmy II. - Spatřujeme světlo

  1. Žalm 115 (Ne nás, Hospodine)
  2. Žalm 114 (Když vyšel Izrael z Egypta)
  3. Žalm 29 (Přiznejte Hospodinu / Hospodinův hlas)
  4. Žalm 139 (Hospodine, zkoumáš mne a znáš mne)
  5. Žalm 36 (Spatřujeme světlo)
  6. Žalm 32 (Blaze tomu, z něhož nevěrnost je sňata)
  7. Žalm 42/43 (Jako laň dychtí po bystré vodě)
  8. Žalm 50 (Bůh sám, Bůh hospodin)
  9. Žalm 147 (Je tak dobré Bohu vašemu pět žalmy)

Rok vydání: 1993

Ostatní alba: