Diskografie

1991 Žalmy I.

  1. Žalm 60 (Zanevřels na nás Bože)
  2. Žalm 39 (Řekl jsem si)
  3. Žalm 14 (Bloud si v srdci říká)
  4. Žalm 126 (Když Hospodin úděl)
  5. Žalm 12 (Hospodine pomoz)
  6. Žalm 107 (Chválu vzdejte Hospodinu)
  7. Žalm 107 (Řeky mění v poušť)
  8. Žalm 131 (Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce)
  9. Žalm 8 (Hospodine, Pane náš)
  10. Žalm 133 (Jaké dobro, jaké blaho)

Rok vydání: 1991

Ostatní alba: