Recenze

Slávek Klecandr: Pátý pád

20.02.2014 | Ivo Weiss - slovenský časopis Nový popular http://www.novypopular.eu/ únor 2014

Je myslím odvážne, ak ktosi píše piesne s religióznou tematikou, či hoc len religióznym podtextom. Táto práca si žiada totiž nemalý grif a „gebír". Prečo? Veď autorov takto píšucich je mnoho (poviete si). Veď hej, je ich dosť, no málokto z nich dokáže neskĺzať ku (hoc isto nechcenému) gýču. Jedným z tých, ktorým sa dielo darí je Slávek Klecandr, pesničkár a „tata predstavený" kapely Oboroh. S jeho tvorbou sa stretávam po prvý krát. Prosto som dostal pred pár dňami objednávku na napísanie recenzie na jeho „živák" album (Pátý pád-Live 2013). Niekoľko vypočutí CD stačilo k tomu, aby som sa Slávkovi priblížil na dohľad duše. Tí z vás, čo ho poznajú sa teraz usmievajú, bo vedia, čo tým myslím. Slávek, hoc obdarený košatou charizmou je silný vo svojej komornosti, jemnosti a úspornosti bez veľkých gest. Jeho výpovede v piesňach sú poetické, a pritom zrozumiteľné, čo je výhodné i pre toho, kto sa s jeho poéziou stretá po prvý krát. Text nevyžaduje, aby ste ho počúvali v kŕči, by vám z neho čosi neuniklo. Plynie pozvoľna a ponúka dostatok slobody na pohyb vo vašom aktuálnom časopriestore. Ak sa naň sústredíte, kde tu vám čosi z neho cinkne o ucho. A čím dlhšie počúvate, tým viac sa pristihujete pri tom, že piesne sa vás týkajú a dotýkajú. Pozorovateľský talent autora vás privádza k uvedomeniu, že toto, ste si na svojich „cestách" všimli i vy, toto vám tiež napadlo, toto ste asi tiež kedysi zažili, a nejde zďaleka o triviálnosť všedných dní. Zaujalo ma, že pre Slávka je Hospodin dobrým priateľom, komunikuje s ním priamo, svojim jazykom, bez pátosu, tak, ako so starším bratom, ktorý mu je v mnohom vzorom a chce sa od neho učiť a ním sa nechať viesť. Zvuková stopa nahrávky je priezračná, pnúca sa. Vlny nálad a zamyslení sa prelínajú. Hoc Slávek neoplýva nijak veľkým rozsahom hlasu je pre mňa príjemným spoločníkom po celú dobu trvania CD. I druhý svoj nástroj (gitara) ovláda zdarne, čo mu zaručuje, že napriek istej dávky melanchólie, ktorá piesňami „preteká" poslucháča hneď tak neuspí. Vyslovujem veľkú pochvalu vydavateľstvu Indies Happy Trails Records v Brne, za vysokú kvalitu zvuku a „mäkký" mix piesní nahraných na koncertoch Slávka v roku 2013, ako aj za samotný počin vydať tento „živý" album. Ku koncu je na „placke" niekoľko zhudobnených biblických žalmov, ponúkajúcich akési voľné vyústenie kamsi ďalej. Kam? Myslím, že nie pre každého na rovnaké miesto, a snáď ani rovnakým smerom. Každopádne ďalej. Ďalej a hlbšie v hľadaní, načúvaní, meditácií a delení sa o videné, pocítené a objavené na ceste menom Slávek Klecandr.