Recenze

Oboroh - Marah

01.01.1998 | Petr Wagner (Recenze Tón 6/1998)

Neděje se toho u nás v Čechách zas tak moc, ale pěkné desky se tu a tam točí. Člověk je o to radši, že jednu z nich může připsat na vrub Rose.

Čtvrté album Oborohu je zase trochu jinde, než všechna předešlá. Přesto v tom podstatném neuhýbá ani na jednu stranu: tahle skupina, jedněmi obdivována, jinými nekompromisně zatracovaná, zůstává pořád svá. Jako by cesta, po které se ubírá, byla vytyčena už někdy hodně dávno, stranou od všech možných trendů a pryč z doslechu všech posledních výkřiků módy. Nejhezčí kytky taky většinou rostou na těžko dostupných horských stráních (což v tomto případě budou patrně stráně hor Orlických).

Marah je cítit jako příběh o životě na počátku konce. Jeho vůně je nahořklá (to je první dojem), ale rozhodně ne bezvýhradně hořká (na což přijdeme, když ji chvíli podržíme v chřípí). Na MARAH se lze dívat jako na pár fotografií z pozůstalosti. Poznáváme na nich člověka ve fragmentech jeho ne vždycky jednoduchého života, a tak nějak v něm vidíme sami sebe. Všichni "jsme lidé", všichni "váháme", "vzdáváme boje" a "hledáme", "sami sobě spojenci, soky a Bůh ví, čím dál". Žijeme tady spolu a toužíme si nějak rozumět ("Všechno, cos mi chtěl říct"). Najednou zaslechneme ozvěny hlasů a zvuků z jiného času - něco se vlamuje do naší blízkosti a nás jímá bázeň. Je to tajemství. Všechno se zastaví... Svět se ale stále točí a jeho běh je rychlejší a rychlejší. Není čas "přemýšlet, kdy jsem v právu". Není čas vůbec na nic, všude jen povyk a zmatek. Až dokud... až dokud se převod nestrhne. Kolotoč stojí. Sníh padá do ticha. Není co skrýt. Člověk vybíhá do toho bíla, aby později, vyčerpán, jedinému Bohu vyznal: "Věřím - všechno změní - odpuštění - nyní i navždycky". A Územím ticha" projde, aby zaklepal na nebeskou bránu. Za jeho zády ještě všechno sténá dlouhatánskou agónií. Všechno - Svět... lidské osudy velikánů i těch nejposlednějších...Církev. Polnice však ohlašuje advent a sním definitivní Boží milost. Pak Pán přijde "všechny omýt svojí krví". Amen.