Diskografie

1996 Kámen

 1. Vítr
 2. Čtyřicátá noc
 3. Co ti zjeví moje oči
 4. Volám k Hospodinu (Žalm 142)
 5. Jak je Bůh dobrý k Izraeli (Žalm 73)
 6. Víra
 7. Studně nepřevážená
 8. Pán Bůh je síla má
 9. Hora Karmel
 10. Modlitba Noémova
 11. Kéž je nám Bůh milostiv (Žalm 67)
 12. Kámen
 13. Tělo

Rok vydání: 1996

Ostatní alba: