Aktuality

OBOROH křest alba před 30 lety

Z historie Oborohu před 30 lety.
V dubnu 1991 křest alba ŽALMY v Junior klubu Na Chmelnici s kmotrem Sváťou Karáskem.
Tehdejší sestava: zleva Vašek Klecandr, Jan Áda Šebesta, Slávek Klecandr, Fanda Šimeček, Roman Dostál