Aktuality

Nové album 2019

KDYŽ VĚČNOST NAVŠTÍVILA ČAS

  "Když Věčnost navštívila čas" je název jedenáctého, tentokrát vánočního alba skupiny Oboroh. Jde o završení čtyřdílného cyklu tématických alb - pašijového, adventního a velikonočně svatodušního.Koncepce je podobná jako u třech předešlých. Vedle autorských písní zakládajících členů Oborohu Slávka Klecandra a Romana Dostála opatřených ve dvou případech texty Petra Střešňáka a v jednom Jiřiny Zemanové a jedné písně Johanna Sebastiana Bacha se Slávkovým textem najdete na albu i několik středověkých písní v "tradičně netradičních" úpravách.Album je opět obohaceno o řadu hostů. Většinou jde o členy významných pražských symfonických orchestrů, které pozval k natáčení bývalý člen Oborohu Jan Zemen. 

01 PŮLNOČNÍ - SK / * / arr. SK

02 PŘÁNÍ - SK / Jiřina Zemanová / arr. SK

03 DNEŠNÍ NOC TICHEM NECHÁM PROMLOUVAT - SK / SK / arr. SK

04 MALÝ ALI - SK / SK / arr. SK

05 SVĚTLO - anonym / SK / ú. SK

06 PUER NATUS IN BETLEHEM - anonym / lat. anon. / ú. SK

07 Z HLOUBI - RD / Petr Střešňák / arr. RD

08 VELEBME VŽDY S VESELÍM - anon. 14. stol. / B. Jan Táborský 1501 / ú. SK

09 DANIELIS PROPHETIA - anon. Jistebnický kancionál / lat. anon. / ú. SK

10 BRÁNA, JÍŽ VCHÁZÍ SPÁSA - J. S. Bach 1736 / SK / ú. SK

11 COLLAUDEMUS CHRISTUM REGEM - anon. / lat. anon. / ú. SK

12 KRISTUS, BOŽÍ SYN - anon. 16. stol. / B. Lukáš Pražský 1541 / ú. SK

13 ČAS RADOSTI, VESELOSTI - Cantus catholici 1655 / Cantus catholici / ú. SK

14 KDYŽ VĚČNOST NAVŠTÍVILA ČAS - SK / Petr Střešňák / arr. SK

15 TICHÁ NOC - Franz Gruber 1818 / * / ú. SK