Žalmy II. - Spatřujeme světlo

Žalmy 2
 1. Žalm 115 (Ne nás, Hospodine)
 2. Žalm 114 (Když vyšel Izrael z Egypta) - ke stažení v mp3, 1.9MB
  DEWPLAYER
 3. Žalm 29 (Přiznejte Hospodinu / Hospodinův hlas)
 4. Žalm 139 (Hospodine, zkoumáš mne a znáš mne)
 5. Žalm 36 (Spatřujeme světlo)
 6. Žalm 32 (Blaze tomu, z něhož nevěrnost je sňata)
 7. Žalm 42/43 (Jako laň dychtí po bystré vodě)
 8. Žalm 50 (Bůh sám, Bůh hospodin)
 9. Žalm 147 (Je tak dobré Bohu vašemu pět žalmy) - ke stažení v mp3, 2.9MB
  DEWPLAYER

Rok vydání: 1993

Nejbližší koncert